ภาษาไทย
เข้าสู่ระบบ!! บทความ


สถิติของเวบไซต์
เปิดเวบเมื่อ 07/07/2553
ปรับปรุงเวบเมื่อ 08/05/2561
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 2018


หมวดหมู่สินค้า/บริการ
ดัชนีราคา
รวมทุกหมวดหมู่ (2018)
 ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ หลักสูตร พ.ศ.2551
=+=+=+=+=+=+=
 อักษรเจริญทัศน์ หลักสูตร พ.ศ.2551
=+=+=+=+=+=+=
 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) หลักสูตร พ.ศ.2551
=+=+=+=+=+=+=
 สำนักพิมพ์แม็ค หลักสูตร พ.ศ.2551
แบบเรียนประถมศึกษาปีที่ 1
แบบเรียนประถมศึกษาปีที่ 2
แบบเรียนประถมศึกษาปีที่ 3
แบบเรียนประถมศึกษาปีที่ 4
แบบเรียนประถมศึกษาปีที่ 5
แบบเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
แบบเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2
แบบเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
แบบเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
แบบเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6
=+=+=+=+=+=+=
 สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
=+=+=+=+=+=+=
 สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช
=+=+=+=+=+=+=
 สำนักพิมพ์เอมพันธ์ หลักสูตร พ.ศ.2551
=+=+=+=+=+=+=
 เสื้อฟุตบอลทีมสโมสรของแท้
=+=+=+=+=+=+=
 เสื้อฟุตบอลทีมชาติของแท้
=+=+=+=+=+=จดหมายข่าว
กรุณาใส่อีเมล์ของท่าน เพื่อรับข่าวสารที่น่าสนใจเช็คสถานะการสั่งซื้อ


Pay online by TaradPay
Pay online by TaradPay
Bank Transfer and Bill Payment
Counter Service
PayPal.com
PaysBuy.com
Mpay.com
Mpay.com

มั่นใจได้ของชัวร์

www.digitalreadings.com เว็บไซต์ผู้นำผู้ให้บริการ
และตัวแทนจำหน่ายหนังสือแบบเรียนออนไลน์ทุกสำนักพิมพ์
สามารถสั่งซื้อผ่านทาง Tablet, Smartphone และ PC
โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง E-mail, Line,
โทรศัพท์มือถือ, Twitter และ Facebook Page
เมื่อสั่งซื้อแล้ว กรุณารอ Email ยืนยันจากทางร้านก่อนนะครับ
... อย่าเพิ่งโอนเงินค่าสินค้าจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากร้านว่ามีสินค้าพร้อมจำหน่ายครับ...

รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> สำนักพิมพ์แม็ค หลักสูตร พ.ศ.2551 >> หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551) - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
แนะนำ! กรุณาชำระเงินผ่านระบบตลาด รับแต้มแทนเงินสด มั่นใจได้ของชัวร์ 100%
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
  Tell a Friend

หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)

รหัสสินค้า: 000920
ราคา: 65.00 บาท


รายละเอียด:

 
หนังสือเรียน สุขศึกษา ม.1 (หลักสูตรฯ 2551)
รหัสหนังสือ :     2414208130
จำนวน :     100 หน้า
ผู้แต่ง :     สุจิตรา สุคนธทรัพย์ และคณะ
ราคาปก :     65 บาท


:: รายละเอียด
หนังสือเรียนแม็ค ชุดคุณธรรมนำการคิด รายวิชาพื้นฐานสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชุดหนังสือเรียนเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นตามสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนา ผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง หนังสือเรียนแม็ค ประกอบด้วยเนื้อหาครบถ้วนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาทั้ง 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต การนำเสนอได้นำเสนอเนื้อหาในลักษณะของหน่วยการเรียนรู้ที่มีจุดประสงค์การ เรียนรู้และการนำเสนอแผนผังเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดชั้นปีในเนื้อหาหลักทุกหน่วยการเรียนรู้จะมีการแทรกกิจกรรมตรวจสอบ ความเข้้าใจ เพื่อฝึกการคิด ทั้งการคิดพื้นฐานและการคิดขั้นสูง ตลอดจนกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

หน่วยย่อยที่ 1.1 ร่างกายของเรา

ระบบประสาท

       - โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาท

       - วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ

ระบบต่อมไร้ท่อ

       - ความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

       - วิธีดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 1.2 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

พัฒนาการของมนุษย์ในวัยต่างๆ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

แนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

หน่วยย่อยที่ 2.1 การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

การยอมรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

การเบี่ยงเบนทางเพศ

       - สาเหตุของการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

       - ผลกระทบของการเบี่ยงเบนทางเพศที่มีต่อบุคคลและสังคม

       - การป้องกันปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศของวัยรุ่น

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

การใช้ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 3.1 อาหารกับสุขภาพ

อาหารสำหรับบุคคลในวัยต่างๆ

       - อาหารสำหรับวัยทารก

       - อาหารสำหรับวัยเด็กก่อนเรียน

       - อาหารสำหรับเด็กวัยเรียน

       - อาหารสำหรับวัยรุ่น

       - อาหารสำหรับวัยผู้ใหญ่

       - อาหารสำหรับวัยสูงอายุหรือวัยชรา

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัย

       - โภชนบัญญัติ 9 ประการ

       - ธงโภชนาการ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย

       - องค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

ปัญหาที่เกิดจากภาวะทุพโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

อาหารกับการเจริญเติบโตของวัยรุ่น

วิธีการควบคุมและรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

       - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักเกินหรือต้องการควบคุมน้ำหนัก

       - ข้อเสนอแนะสำหรับคนที่มีน้ำหนักน้อยหรือต้องการเพิ่มน้ำหนัก

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 5

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 3.2 สมรรถภาพทางกาย

ความหมายและความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

       - ความสำคัญของสมรรถภาพทางกาย

หลักการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วิธีสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การดำรงสุขภาพ

หน่วยย่อยที่ 4.1 การปฐมพยาาบาล

ความหมายของการปฐมพยาบาล

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

วิธีการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบื้องต้น

       - การสำรวจอาการบาดเจ็บ

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

หน่วยย่อยที่ 4.2 สารเสพติด

ความหมายและประเภทของสารเสพติด

       - ประเภทของสารเสพติด

       -กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1

ลักษณะและอาการทั่วไปของผู้ติดสารเสพติด

ลักษณะและอาการของผู้ติดสารเสพติดแต่ละชนิด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 3

ความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ

ทักษะที่ใช้ในการชักชวนผู้อื่นให้ลด ละ เลิกสารเสพติด

       - กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 4

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำหน่วย

บรรณานุกรม

ดัชนี

 

น้ำหนัก : 250 กรัม

ระยะเวลาการขาย : จนกว่าของจะหมดแนะนำ! กรุณาชำระเงินผ่านระบบตลาด รับแต้มแทนเงินสด มั่นใจได้ของชัวร์ 100%
นโยบายของเว็บไซต์ (Merchant Policy)
วิธีการชำระเงิน (Payment Method) อ่านทั้งหมด
• บัตรเครดิต / บัตรเดบิต  
• ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต  
• เพย์สบาย 
• เพย์พาว 
• เอ็มเปย์ 
• โอนเงินผ่านธนาคาร     
• เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
• โอนผ่านธนาคารแบบระบุเลขบัญชี     
• เอ็มเปย์ สเตชั่น 
การส่งสินค้า (Shipping information)
เมื่อร้านค้าได้รับแจ้งเรื่องการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทางร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน แต่หากมีขอผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ อนึ่ง สินค้าอาจมีการขาดสต็อกที่ร้านค้าได้ โปรดโทรถามสถานะของสินค้าก่อน ติดต่อ 092-6173721 หรือ nathapol_n@hotmail.com สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนหรือคืนเงิน หากสินค้าได้จัดส่งไปแล้วท่านจะขอยกเลิกการสั่งซื้อมิได้ ขอบพระคุณคะ หากแต่สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการส่ง กรุณาติดต่อทางร้านโดยด่วน
รายละเอียดบริษัท (Company Detail)
จำหน่ายหนังสือเรียน แบบเรียนทุกสำนักพิมพ์
151/1 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองฯ
HOUSE OF DAVID เป็น Startups ที่มีปณิธานในการสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยในยุค Digital 4.0 ที่ทุกคนสามา... อ่านทั้งหมด
นโยบายการคืนสินค้า (Return Policy)
ถ้าสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ ทางเรายินดีคืนเงิน ติดต่อที่ เบอร์ 092-6173721 หรือ E-mail : nathapol_n@hotmail.com สินค้าชำรุดเสียหายจากกระบวนการขนส่ง กรุณาติดต่อโดยด่วนที่เบอร์ : 092-6173721 LINE ID : 0926173721 E-mail : nathapol_n@hotmail.com                                                                                                                                                                           หากไม่มีเหตุจำเป็นทางร้านขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนและคืนสินค้า
เวลาให้บริการ (Business Hour)
  รับการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง   ตอบอีเมลทุกวัน    ติดต่อโทรสอบถามได้ที่เบอร์  092-617-3721   Line ID : 0926173721   E-mail : nathapol_n@hotmail.com      
การรักษาข้อมูล (Privacy Policy)


บริการของร้านค้า
สินค้า


© 2001-2010. TARAD.com. All Rights Reserved.